Zapisnik sa redovne godšinje Skupštine kluba 17.12.2019.

Niže u privitku dostupan je zapisnik sa redovne godišnje Skupštine kluba održane dana 17.12.2019. sa početkom u 19h u sali za sastanke Gradske sportske dvorane Crikvenica.Smrtovnice
Osmrtnice


Dokumenti:

Zapisnik sa redovne skupštine 19.12.2019..pdf          


GALERIJA: